Villkor

Beställning/Leveransvillkor 

Atelje o verkstad ligger på Redegatan 9 i Göteborg, men då vi ofta är ute på jobb, så gör Du bäst i att ringa för pris/kostnadsförslag. Att på plats ge Er en uppskattad prisbild, tar vi inte betalt för. Beställaren ingår, vid order, avtal med Göteborgs Marine och Kapellteknik AB att lösa ut den färdiga produkten. Detta då denna måttbeställts och därmed har skräddarsytts till beställarens specifika båt. Kapellet är sålt med äganderättsförbehåll och äganderätten till kapellet övergår till köparen först efter full likvid betalning. Färdigt kapell hämtas hos Göteborgs Marine och Kapellteknik AB.  I speciella fall kan leverantören ombesörja slutmontering av kapellet!

Betalning

Vid beställning betalar kunden 50% i handpenning. Resterande 50% betalas när kapellet är provmonterat o injusterat. Kontant betalning vid leverans gäller för privatpersoner! I de fall då näringsidkare vill nyttja faktura, ställs denna alltid på 10 dagars betalning, om inget annat avtalats.

Reklamation

Beställaren skall kontrollera det nya kapellet, omgående i samband med leverans. Detta för att verifiera att kapellet är felfritt. För att åberopa att kapellet är felaktigt skall kund reklamera till Göteborgs Marine och Kapellteknik AB omgående, dock senast 10 dagar från fakturadatum/avhämtnings datum. Vid reklamation skall kund kontakta Göteborgs Marine och Kapellteknik AB på telefon +46 705-92 31 96 , eller skriftligen till Göteborgs Marine och Kapellteknik AB eller via e-post till info@kapellteknik.se och uppge orsak till reklamationen. Observera att anmälan av reklamation ej är att likställa med godkänd reklamation!  Inkommer reklamation efter 10 dagar, förbehåller sig vi oss rätten att avgöra om felet skall avhjälpas. Vi avhjälper, på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad, eller olägenhet för Göteborgs Marine och Kapellteknik AB. I övrigt hänvisas, för privatpersoner, till konsumentköplagens bestämmelser. 

Göteborgs Marine och Kapellteknik AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. – men ej begränsat till – leveransförseningar orsakade av väder/sjukdom eller annan icke påverkningsbar olägenhet, skador på utrustning, båt, som orsakats av att ägaren försummat att göra båten tillgänglig för produktion av kapellet, nyttjandeavbrott av båt i samband med tillverkningen av kapellet, merarbete för beställaren eller annan ekonomisk skada.