Beställning/Leveransvillkor 


Atelje o verkstad ligger på Redegatan 9 i Göteborg, men då vi ofta är ute på
jobb, så gör Du bäst i att ringa för pris/kostnadsförslag. Att på plats ge
Er en uppskattad prisbild, tar vi inte betalt för! Beställaren ingår, vid
order, avtal med Göteborgs Marine och Kapellteknik AB att lösa ut den
färdiga produkten. Detta då denna måttbeställts och därmed har skräddarsytts
till beställarens specifika båt. 
Kapellet är sålt med äganderättsförbehåll och äganderätten till kapellet
övergår till köparen först efter full likvid betalning. Färdigt kapell
hämtas hos Göteborgs Marine och Kapellteknik AB.  I speciella fall kan
leverantören ombesörja slutmontering av kapellet!
Betalning
Vid beställning betalar kunden 50% i handpenning. Resterande 50% betalas när
kapellet är provmonterat o injusterat. Kontant betalning vid leverans gäller
för privatpersoner! I de fall då näringsidkare vill nyttja faktura, ställs
denna alltid på 10 dagars betalning, om inget annat avtalats.
Reklamation
Beställaren skall kontrollera det nya kapellet, omgående i samband med
leverans. Detta för att verifiera att kapellet är felfritt. För att åberopa
att kapellet är felaktigt skall kund reklamera till Göteborgs Marine och
Kapellteknik AB omgående, dock senast 10 dagar från
fakturadatum/avhämtningsdatum. Vid reklamation skall kund kontakta Göteborgs
Marine och Kapellteknik AB på telefon +46 705-92 31 96 , eller skriftligen
till Göteborgs Marine och Kapellteknik AB eller via e-post till
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  och uppge orsak till reklamationen. Observera att
anmälan av reklamation ej är att likställa med godkänd reklamation! 
Inkommer reklamation efter 10 dagar, förbehåller sig vi oss rätten att
avgöra om felet skall avhjälpas. Vi avhjälper, på egen bekostnad felet om
det kan ske utan oskälig kostnad, eller olägenhet för Göteborgs Marine och
Kapellteknik AB. I övrigt hänvisas, för privatpersoner, till
konsumentköplagens bestämmelser. 
Göteborgs Marine och Kapellteknik AB bär inget direkt eller indirekt ansvar
för t.ex. - men ej begränsat till – leveransförseningar orsakade av
väder/sjukdom eller annan icke påverkningsbar olägenhet, skador på
utrustning, båt, som orsakats av att ägaren försummat att göra båten
tillgänglig för produktion av kapellet, nyttjandeavbrott av båt i samband
med tillverkningen av kapellet, merarbete för beställaren eller annan
ekonomisk skada.


Bilder

item1
 
item2
item3
item4
item5
item6
item7